I 10 Shooter
Sospiro, Waikiki, Chicco, Monte-Bianco, Torello, Inferno-Blue, Hot-Shot, Caffè-Messicano, Brasil, Cherry-Peach

I 10 SHOOTER (SOSPIRO, WAIKIKI, CHICCO, MONTE-BIANCO, TORELLO, INFERNO-BLUE, HOT-SHOT, CAFFE’-MESSICANO, BRASIL, CHERRY-PEACH.)

I 10 Shooter
Sospiro, Waikiki, Chicco, Monte-Bianco, Torello, Inferno-Blue, Hot-Shot, Caffè-Messicano, Brasil, Cherry-Peach

4,99

I 10 SHOOTER (SOSPIRO, WAIKIKI, CHICCO, MONTE-BIANCO, TORELLO, INFERNO-BLUE, HOT-SHOT, CAFFE’-MESSICANO, BRASIL, CHERRY-PEACH.)

Menu